Site-navigatie

Beroepenstructuur jeugdzorg in de maak

E-zine NJi – Er komt een beroepenstructuur voor de jeugdzorg. Het werk binnen specifieke onderdelen in de jeugdzorg, zoals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), opvoedingsondersteuning, jeugdbescherming en jeugdjustitiële inrichtingen, wordt in de nieuwe beroepenstructuur uitgebreider beschreven en aangescherpt.

De structuur omschrijft taken, verantwoordelijkheden en rollen van beroepskrachten in de jeugdzorg en wordt leidraad voor beroepsopleidingen. Daarnaast maakt de beroepenstructuur duidelijk over welke competenties beroepskrachten moeten beschikken om het werk adequaat te kunnen uitoefenen.
De structuur wordt ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en MOVISIE (Beroepsontwikkeling) en zal medio 2008 zijn afgerond. Het project is een initiatief van de MOgroep en wordt gefinancierd door het Nederlands Jeugdinstituut en de directie jeugdbeleid van het ministerie van VWS.

Bron: SoziO, 20 februari 2007

Nederlands Jeugd instituut