Site-navigatie

Jeugdzorg positief over regeerakkoord

De jeugdzorg is over het algemeen goed te spreken over de voornemens van het nieuwe kabinet. Dat blijkt uit een korte inventarisatie van de redactie van Jeugd en Co. Een kritiekpunt is wel dat er meer sprake lijkt van gezins- dan van jeugdbeleid.

“Positief, maar niet verrassend,” stelt Kees Bakker, directeur van het Nederlands Jeugdinstituut. Hij juicht met name het bieden van structurele opvoedingsondersteuning via Centra voor Jeugd en Gezin toe. Ook de extra financiële ondersteuning van de jeugdzorg verwelkomt hij. Andere positieve punten zijn in zijn ogen de aanpak van probleemwijken, het meer op hun verantwoordelijkheden aanspreken van jongeren en het overhevelen van kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken naar dat van Onderwijs. Bakker kent de nieuwe minister van Jeugd en Gezin, André Rouvoet, als ‘heel sociaal betrokken’ en is niet bang voor een moralistische stap terug. “Het is een realistische man en hij maakt deel uit van een partij die de spruitjeslucht al lang ontstegen is.”

De MOgroep zegt ‘enthousiast’ te zijn over de ambities van het kabinet. De werkgevers in de sector, die tot nu toe de (provinciale) bureaus jeugdzorg omarmden, verwelkomen de komst van (lokale) Centra voor Jeugd en Gezin. De MOgroep verwacht dat die een succes worden mits de toegang voor jeugdigen en ouders laagdrempelig is en bestaande voorzieningen, zoals de Zorg Advies Teams, niet verdwijnen. Dan betekenen de Centra voor Jeugd en Gezin geen stelselwijziging, aldus de MOgroep. De werkgevers vertrouwen erop dat de aanstelling van de nieuwe minister van Jeugd en Gezin zal leiden tot de ‘broodnodige ontschotting en ontkokering’ en willen snel met hem gaan praten over onder meer de wachtlijsten.

Voormalig PvdA-Kamerlid Ella Kalsbeek, per 1 maart bestuursvoorzitter van Altra, vindt de ruimere financiële ondersteuning van gezinnen en de betere afstemming van werk en gezinsleven pluspunten van het regeerakkoord. Wat ze mist, is aandacht voor de kwaliteit van jeugd- en jongerenvoorzieningen. Die kan er bijvoorbeeld komen in de vorm van onderzoek naar effectieve methoden en best practices. André Rouvoet noemt ze een ‘zeer intelligente, integere en gedreven politicus’ die ze nooit heeft kunnen betrappen op het ‘niet willen zien van de pluriforme werkelijkheid waarin iedereen tot zijn recht moet kunnen komen’.

Kritiek komt van adviseur/publicist Maurice van Lieshout. Hij vindt dat het regeerakkoord vrijwel uitsluitend over gezinnen en ouders rept en nauwelijks over jeugd. Van Lieshout mist met name aandacht voor de rechten en de participatie van kinderen en jongeren. “Dit kabinet lijkt zich vooral in te zetten voor de ouders van jonge kinderen. Als de jeugd zelf in zicht komt, gaat het om potentiële probleemjongeren die in het gareel gehouden moeten worden. Het valt te hopen dat dit spruitjes-gezinsbeleid in de dialoog met het veld en vooral de jeugd zelf omgezet kan worden in een modern, dynamisch jeugd- en ook een beetje gezinsbeleid.”

Soortgelijke kritiek valt te beluisteren bij gezinsvoogd Ria van Asselt, werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Friesland. De maatregelen die het kabinet voorstelt, hebben volgens haar vooral betrekking op geznnen die het wel redden. Ze mist het belang van het kind zelf in het regeerakkoord. Als voorbeeld noemt ze de problematiek bij echtscheiding. “Kinderen gaan soms in de puberteit gedragsproblemen vertonen. De hulp richt zich op die gedragsproblemen en niet op de achterliggende problematiek, zoals geen contact hebben met de niet-verzorgende ouder.” Verder wil Van Asselt graag van minister Rouvoet horen wat hij gaat doen aan het probleem van het voortdurend over- en verplaatsen van uit huis geplaatste kinderen. (MB)

Bron: redactie Jeugd en Co, 22 februari.

Nederlands Jeugd instituut