Site-navigatie

Jeugdzorg ontoegankelijk voor allochtonen

E-zine NJi – 23 maart 2007 – De jeugdzorg moet beter worden toegesneden op hulpvragen van allochtone jongeren. Dit blijkt uit een onderzoek van het Steunpunt Minderheden Overijssel in opdracht van de gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel.

Er zijn te weinig allochtone hulpverleners en er is nauwelijks sprake van een specifieke aanpak. Aan de andere kant is er bij allochtone jongeren en hun ouders veel onbekendheid over de mogelijkheden van maatschappelijke hulp en jeugdzorg. Veel allochtone jongeren krijgen dus niet de hulp die ze nodig hebben en lopen een groot risico terecht te komen in de zwaardere, justitiële vormen van jeugdzorg, aldus het rapport.
Het onderzoek doet een aantal aanbevelingen, onder andere over informatievoorziening aan allochtone moeders, het aantrekken van meer allochtoon personeel, verbeterde doorverwijzing door artsen en scholen en aandacht voor de specifieke problematiek van allochtone meisjes. Het rapport ‘Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle’ is te downloaden van de site van de Provincie Overijssel.
Meer informatie : http://provincie.overijssel.nl/contents/pages/96457/rapportjeugdzorgzwolle.pdf
Bron: Nieuwsbrief Jeugdzorg – 4, Provincie Overijssel

Nederlands Jeugd instituut