Site-navigatie

Pleegkinderen reageren anders op stress

E-zine NJi -14 maart 2007 – Traumatische ervaringen bij kinderen, zoals verwaarlozing, misbruik of scheiding van ouders, kunnen van negatieve invloed zijn op hun omgaan met stress. Pleegkinderen reageren anders op stressvolle situaties dan kinderen die door hun biologische ouders worden opgevoed.

Dat blijkt uit het proefschrift van Mirjam Oosterman. Zij promoveert op dinsdag 20 maart op dit onderwerp bij de afdeling orthopedagogiek van de VU.
Na een korte scheiding van hun (pleeg)ouders vertoonden pleegkinderen een zwakkere stressreactie dan andere kinderen in het onderzoek. Naarmate ze langer bij hun pleegouders verbleven, was dit verschil minder. Dat kan betekenen dat pleegkinderen die nog geen gehechtheidsrelatie hebben ontwikkeld met hun pleegouders in stressvolle situaties meer op zichzelf zijn aangewezen. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat sensitief opvoeden net als bij niet-pleegkinderen samenhangt met een goede gehechtheidsrelatie.
De resultaten laten zien dat een stabiel pleeggezin belangrijk is voor kinderen. Pleegkinderen zijn gebaat bij goede begeleiding van de pleegouders, die hen in staat stelt om ook bij moeilijke situaties steunend en sensitief te zijn. Kinderen met kenmerken van verstoorde gehechtheid hebben wellicht meer therapeutische hulp nodig.
Meer informatie : www.vu.nl/nieuws > wetenschapsagenda
Bron: Persbericht Vrije Universiteit

Nederlands Jeugd instituut