Site-navigatie

Training met hond helpt moeilijke jongeren

E-zine NJi – Gelderland 12 maart – GGnet heeft een nieuwe training voor jongeren met moeilijkheden. Jongeren vanaf tien jaar leren leiding geven aan een speciaal opgeleide hulphond onder begeleiding van een hulpverlener/ hondengedragsdeskundige.

Om dit te kunnen bereiken moeten de jongeren stevig in hun schoenen komen te staan, goed leren observeren en kijken naar signalen van de hond, op hem afstemmen en hem consequent en vriendelijk tegemoet treden.
Deze Top Dog training is door GGNet ontwikkeld samen met Lindenhout, instelling voor geïndiceerde jeugdzorg. Momenteel volgt een aantal cliënten de training, voornamelijk jongeren uit multiprobleemgezinnen met hechtings- en angststoornissen.
Bron: GGNet

Nederlands Jeugd instituut