Site-navigatie

VNG over Centra voor Jeugd en Gezin

E-zine NJi – 11 april 2007 – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overhandigde dinsdag een visiedocument over de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) aan minister Rouvoet van Jeugdzaken en Gezin. Hierin zijn de uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd waar de nieuwe CJG volgens de VNG aan moeten voldoen.

De VNG streeft naar een herkenbare voorziening voor alle burgers, met een uniforme uitstraling. Elke gemeente dient in ieder geval over een frontoffice te beschikken, met minstens één fysiek loket, telefoonnummer en e-mailadres. Kleinere gemeenten kunnen samenwerking zoeken met een andere gemeente.
Uitgangspunten voor een CJG zijn volgens de VNG: één kind, één plan, één gebundelde uitvoering, één bestuurslaag, één financieringsstroom en één wettelijk kader. Problemen in een gezin moeten gezien worden als één situatie, waarvoor een geïntegreerd plan van aanpak wordt opgesteld. Daarvoor werkt het CJG samen met het bureau jeugdzorg dat de indicatie stelt. De medewerkers bij het frontoffice kunnen doorverwijzen naar andere hulpverleningsinstanties. Het CJG moet een meldpunt zijn voor instellingen als scholen, kinderopvang en maatschappelijk werk.
Het visiedocument werd gepresenteerd tijdens de start van Jeugdpoort, een nieuw ontmoetings – en discussieplatform voor de jeugd. Het document is te downloaden van de site van de VNG.
Meer informatie : www.vng.nl
Bron: Persbericht Vereniging Nederlandse Gemeenten

Nederlands Jeugd instituut