Site-navigatie

Antwoorden op kamervragen over aanpak kindermishandeling

NJi – 23 mei 2007 – Deskundigheidsbevordering, in de strijd tegen kindermishandeling en huiselijk geweld, heeft de aandacht van de minister. In het nieuwe programma aanpak huiselijk geweld hebben preventie en vroegsignalering een belangrijke plaats.

Dit antwoordde staatssecretaris Bussemaker mede namens de Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Justitie, op kamervragen van het kamerlid Azough over de aanpak van huiselijk geweld. Azough wilde onder meer weten of de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s) voldoende voorbereid zijn op een stijgend aantal meldingen, als gevolg van de campagne ‘Nu is het genoeg. Help jezelf. Help de ander.’ Volgens de staatssecretaris zijn er geen signalen dat er onvoldoende aanbod is.
Op de vraag of er kwaliteitseisen worden gesteld aan de ASHG’s liet de staatssecretaris weten dat er algemene voorwaarden bestaan maar dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de ASHG’s. De staatssecretaris is bezig is met een stimulerings- en ondersteuningsprogramma ASGH’s die dit jaar wordt geëvalueerd. Hierbij wordt ook gelet op de kwaliteit. De Minister van Justitie is coördinerend bewindspersoon voor het bestrijden van huiselijk geweld.
Meer informatie : www.minvws.nl
Bron: Persbericht ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederlands Jeugd instituut