Site-navigatie

Wachtlijsten jeugdzorg enorm gestegen

E-zine NJi – 14 mei 2007 – De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn sinds januari opnieuw explosief gegroeid. Op 1 april 2007 stonden meer dan 1600 kinderen op een wachtlijst. Het gaat hierbij om jongeren die na indicatie door bureau jeugdzorg wachten op zorg zoals hulp thuis, plaatsing in een tehuis of een plek in een pleeggezin.

Met extra investeringen van het vorige kabinet zijn de wachtlijsten voor geïndiceerde jeugdzorg in een jaar teruggebracht van ruim 5000 tot 284 eind december 2006. Uit een inventarisatie van de MOgroep onder de aanbieders van jeugdzorg blijkt dat de wachtlijsten voor ambulante zorg zijn opgelopen tot bijna 700, voor dagbehandeling tot 170, voor residentiële zorg tot 525 en voor pleegzorg tot ruim 280 kinderen. De MOgroep verwacht op korte termijn van het kabinet een structurele oplossing voor de kinderen die wachten op jeugdzorg.
Bron: Persbericht MOgroep

Nederlands Jeugd instituut