Site-navigatie

Beleidsprogramma voor de jeugd

E-zine NJi – 19 juni 2007 – De zeven grootste gemeenten gaan hun ervaringen met het opzetten van een Centrum voor Jeugd en Gezin delen met tien middelgrote en kleine gemeenten. Zo ontstaan aanbevelingen en randvoorwaarden voor de aanpak in alle andere gemeenten. Het kabinet zal die aanpak verder uitwerken tot een ‘basismodel Centrum voor Jeugd en Gezin’. Dat is een van de punten uit het Beleidsprogramma 2007 – 2011 dat het kabinet vorige week aanbood aan de Tweede Kamer.

In het programma staat dat alle ouders op verzoek opvoedondersteuning krijgen en als het nodig is, gerichte hulpverlening. Vanaf 2009 kunnen alle gemeenten en instellingen die zich bezighouden met jongeren tot 23 jaar, risicosignalen melden in de Verwijsindex Risicojongeren. Ook zal vanaf 2009 de gehele jeugdgezondheidszorg, inclusief de Centra voor Jeugd en Gezin, met het Elektronisch Kinddossier werken. De vorming van Zorg- en Adviesteams krijgt steun.
Het kabinet wil de wachttijden voor de geïndiceerde jeugdzorg beperken tot maximaal negen weken na indicatiestelling. Minister Rouvoet heeft de sector gevraagd nieuwe normen vast te stellen voor de maximale wachttijden.
In 2008 wordt gestart met de invoering van een nieuwe en meer efficiënte werkwijze in de jeugdbescherming. Bij spoedeisende situaties moet binnen één week een kinderbeschermingsmaatregel zijn genomen, zo stelt het kabinet. Vanaf eind 2008 hebben alle gezinsvoogdijwerkers minder kinderen onder hun hoede. In 2010 heeft het kabinet nieuwe wetgeving ingevoerd die maatwerk mogelijk maakt wanneer het nodig is in gezinnen in te grijpen.
Bron: Website Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut