Site-navigatie

Bureau jeugdzorg betalen via CJG

E-zine NJi – 25 juni 2007 – Als alle geldstromen voor welzijn en gezondheid van de jeugd lopen via de op te richten Centra voor Jeugd en Gezin, bevordert dat de ketenzorg voor kinderen met gedragsproblemen. Dan ligt de nadruk van het beleid daar waar die moet liggen: in buurten en wijken.

Deze suggestie deed Jan Prenen, portefeuillehouder Jeugd van de politie Rotterdam Rijnmond. Om dit te bewerkstelligen is geen nieuwe wet nodig. Provincies en gemeenten moeten slechts bereid zijn om de goedkeuring van begrotingen van de bureaus jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg op elkaar af te stemmen.
Bron: Nieuwsbrief Disciplinegroep Public Health

Nederlands Jeugd instituut