Site-navigatie

Eén gezin, één plan

E-zine NJi – 28 juni 2007 – Gezinnen met problemen worden in de toekomst geholpen via de aanpak ‘Eén gezin, één plan’. Hulpverleners maken één totaalplan waarmee de kinderen en het gezin worden geholpen. Zij weten van elkaar wat ze doen en één van hen heeft de coördinatie van de zorg. Leden van het gezin én de hulpverleners hebben één aanspreekpunt. Dat staat in het programma voor Jeugd en Gezin ‘Alle kansen voor alle kinderen’, dat minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Opvoedingsondersteuning komt beschikbaar voor alle ouders. Als de veiligheid, gezondheid of ontwikkeling van hun kind in gevaar komt, moeten ze hulp aanvaarden. Ouders die zorg mijden, worden actief opgezocht. Zij worden aangespoord de hulp te aanvaarden of desnoods door tussenkomst van de rechter gedwongen mee te werken aan een betere opvoeding.
Rouvoet wil ook een omslag naar preventie realiseren. De jeugdgezondheidszorg maakt voor elk kind daarom in de eerste vier jaar na de geboorte een risico-analyse van opgroei- en opvoedproblemen. Zonodig zal direct hulp worden ingezet.
Om bij ernstige opgroei/opvoedingsproblemen en/of mishandeling snel te kunnen ingrijpen kan voortaan in een situatie dat het kind direct gevaar loopt binnen 24 uur hulp worden geboden of het kind uit huis worden geplaatst.
Meer informatie : http://www.jeugdengezin.nl/images/djg-2781707b_tcm21-149177.pdf
Bron: Persbericht Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut