Site-navigatie

Kamer akkoord met wetswijziging gedragsbeïnvloeding jeugdigen

E-zine NJi – 25 juni 2007 – De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die het een rechter mogelijk maakt om een ‘gedragsbeïnvloedende maatregel’ aan jeugdige delinquenten op te leggen. Deze maatregel kan naast combinaties van straffen, maatregelen en jeugdreclassering ook jeugdzorg inhouden.

Als een jongere niet meewerkt, kan de rechter een voorwaardelijke straf in een definitieve straf omzetten. Wanneer bureau jeugdzorg niet tijdig een indicatie afgeeft, kan de rechter op advies van de Raad voor de Kinderbescherming jeugdzorg opleggen. Als het bureau jeugdzorg echter vindt dat geen jeugdzorg nodig is, dan kan de rechter alleen een straf opleggen.
Bron: IPO

Nederlands Jeugd instituut