Site-navigatie

Online hulp aan slachtoffers van seksueel geweld

E-zine NJi – 25 juni 2007 – Vanaf september 2007 kunnen jongeren van 14 tot 18 jaar die slachtoffer zijn van seksueel geweld en daar psychische klachten van ondervinden, online een behandeling krijgen. In een besloten webomgeving krijgen ze schrijfopdrachten van een behandelaar. Deze methode is een initiatief van de Rutgers Nisso Groep, landelijk kenniscentrum seksualiteit, in samenwerking met Interapy

Interapy is een HKZ-gecertificeerde en AWBZ-goedgekeurde GGZ-instelling die ervaring heeft met de behandeling van psychische klachten via internet. De behandeling is gratis. Voorafgaand aan de behandeling krijgen de jongeren die zich hebben aangemeld een uitgebreide screening op geschiktheid. Als digitale behandeling niet verantwoord lijkt, wordt andere passende hulp gezocht.
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling, de intakeprocedure en de webomgeving wordt bij de eerste jongeren die deze behandeling volgen, onderzoek gedaan door vragenlijsten.
Bron: Persbericht Rutgers Nisso Groep en Interapy

Nederlands Jeugd instituut