Site-navigatie

Platform voor sociaal agogische hulpverleners

E-zine NJi – 29 juni 2007 – De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW), beroepsorganisatie PHORZA en de Beroepsvereniging Opbouwwerkers Nederland (BON) bundelen hun krachten. In een platform voor de behartiging van de belangen van maatschappelijk werkers, sociaalpedagogische hulpverleners, sociaal cultureel werkers en opbouwwerkers willen de verenigingen meer invloed krijgen op het overheidsbeleid.

Volgens Theo Roes, voorzitter van de NVMW houden kenniscentra zich onvoldoende bezig met wat er bij beroepsbeoefenaren zelf naar boven komt. Overheden en instellingen zouden meer moeten investeren in de professionele kwaliteit van beroepskrachten. Meer budget voor scholing is dan ook een van de speerpunten. Het platform gaat per 3 juli van start.
Bron: Zorg + Welzijn Nieuwsbrief 28 juni 2007

Nederlands Jeugd instituut