Site-navigatie

Scheiden zonder vrijheid

E-zine NJi – 19 juni 2007 – Kinderen hebben na een echtscheiding baat bij gezamenlijk ouderschap van de ouders. Dat stelt VU-promovenda Constance van Rooijen in haar onderzoek ‘Scheiden zonder vrijheid’ waarop zij 19 juni promoveert. Sinds 1998 is wettelijk vastgelegd dat beide ouders na echtscheiding in principe het gezamenlijk gezag behouden. Het onderzoek gaat in op de vraag of deze wet in het belang van het kind is.

Volgens Van Rooijen heeft de wetsverandering geen invloed gehad op de bereidheid van de ouders om tot overeenstemming te komen over de kinderen. Toch vinden ouders die na 1998 zijn gescheiden de nieuwe regeling beter, omdat die het meeste recht doet aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van Rooijen vindt dat in de wet een lijst van criteria moet komen om het belang van het kind te bepalen. Hierdoor hebben rechters minder snel de neiging om het belang van de ouders te laten prevaleren. Verder stelt zij voor om bemiddeling van ouders in echtscheidingsituaties te stimuleren door een landelijk netwerk van adviesbureau’s op te richten. In moeilijke echtscheidingsituaties pleit Van Rooijen ervoor dat een bijzonder curator het kind door bijstaat.
Bron: Persbericht VU

Nederlands Jeugd instituut