Site-navigatie

Zorgen over jeugdzorg houden aan

E-zine NJi – 28 juni 2007 – De Tweede Kamer is er niet gerust op dat het de goede kant op gaat met de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat bleek gisteren tijdens het Algemeen Overleg. Onlangs werd bekend dat in april zeker 2100 kinderen langer dan negen weken op de wachtlijst stonden. In januari waren dat er ongeveer 280.

Diverse fracties zeiden een ‘gevoel van urgentie’ te missen bij minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie). Rouvoet overlegt opnieuw met de provincies, die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Op verzoek van de Kamer bekijkt hij of hij de cijfers over de wachtlijsten elk kwartaal kan krijgen. De Kamer wil meer inzicht in de schommelingen. Volgens Rouvoet is mogelijk sprake van ‘seizoensinvloeden’. Wie om welke reden op de wachtlijst staat is ook onderwerp van het gesprek met de provincies.
Bron: Trouw, 28 juni 2007

Nederlands Jeugd instituut