Site-navigatie

Actieplan voor professionalisering jeugdzorg

E-zine NJi – 11 juli 2007 – Verschillende brancheorganisaties presenteren vandaag een convenant en het actieplan ‘Professionalisering in de Jeugdzorg’ aan minister Rouvoet. Professionals die werken met jongeren en hun ouders doen belangrijk werk, vinden de opstellers. Dat zijn de MOgroep Jeugdzorg, de HBO-raad, de beroepsverenigingen NIP, NVO, NVMW en Phorza, het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg en het Nederlands Jeugdinstituut. Met de maatregelen uit het actieplan moeten deze professionals meer steun krijgen bij het werk dat zij verrichten. Dat is nodig, want een op de acht hulpverleners valt uit in het eerste jaar. Het plan is tot stand gekomen onder leiding van een stuurgroep met aan het hoofd oud-staatssecretaris Ella Kalsbeek

Doel van het actieplan is een betere afstemming tussen de opleidingen en instellingen over de vereiste competenties van mensen die werken in de jeugdzorg. Door de invoering van tuchtrecht kunnen medewerkers in de jeugdzorg zich onderling toetsen op de uitvoering van hun werk. Ook een lidmaatschap van een beroepsvereninging draagt bij aan een verdere professionalisering. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over het bouwen van een beroepenstructuur voor de jeugdzorg, het versterken van bestaande beroepsverenigingen, het registreren van het beroep, beroepscode en tuchtrecht, het actualiseren van opleidingen en het inrichten van een databank na- en bijscholing.
Het actieplan en de factsheet zijn te downloaden van de website van het Nederlands Jeugdinstituut.
Meer informatie : http://www.nji.nl
Bron: Persbericht NJi; Trouw, 11 juli 2007

Nederlands Jeugd instituut