Site-navigatie

Indienen subsidieaanvragen Zorg voor Jeugd 2008

E-zine NJi – 4 juli 2007 – ZonMw, organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar vroegsignalering van dreigende problemen bij opvoeden en opgroeien. Hiervoor kunnen vanaf heden subsidieaanvragen worden ingediend. De aanmeldingen moeten voorstellen zijn voor (kosten)effectiviteitsonderzoek naar bestaande interventies in Nederland. Ook voorstellen voor ontwikkeling van interventies en het toepasbaar maken van, in het buitenland bewezen effectieve interventies voor de Nederlandse situatie, kunnen ingediend worden Gehonoreerde projecten kunnen in 2008 starten.

Alle informatie over criteria voor de aanvraag en de wijze van indienen, is te vinden op de website van ZonMw onder subsidiekalender. De deadline voor de vooraanmelding is 30 oktober om 11 uur ‘s ochtends. Voor hulp bij het opstellen en indienen van de aanvraag biedt ZonMw een workshop aan op 18 september.
Meer informatie : www.zonmw.nl/jeugd
Bron: ZonMw

Nederlands Jeugd instituut