Site-navigatie

Kamer steunt jeugdplan Rouvoet

E-zine NJi – 5 juli 2007 – Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid van minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie). Dat bleek tijdens een Kameroverleg. Wel maakten fracties op een aantal punten kritische kanttekeningen. Zij willen opheldering over de ‘risicoscan’, waarbij de jeugdgezondheidszorg voor ieder kind in de eerste vier jaar nagaat hoe groot de kans is op opgroei- en opvoedproblemen. Een aantal fracties maakt zich zorgen dat ouders via deze weg in het ‘verdachtenbankje’ komen. Rouvoet stelde dat er geen aanleiding is voor ‘spookbeelden’ en gaf aan dat consultatiebureaus nu ook al naar vragen naar risicofactoren, zoals structurele werkloosheid of hevige driftbuien

Rouvoet benadrukte dat opvoeding een taak is van de ouders. De overheid moet zich daar volgens hem niet mee bemoeien als dat niet nodig is. Een opvoedcursus wordt alleen verplicht voor ouders van wie een kind onder toezicht staat van jeugdzorg. Een dergelijk toezicht kan binnen 24 uur worden opgelegd als sprake is van een ‘opvoedingsdreiging’. De opvoedcursus is overigens voor iedere ouder beschikbaar in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). CDA en PvdA stellen donderdag voor de wet zo te wijzigen dat ouders die niet meewerken voorwaardelijk onder toezicht komen. Een voorstel om dergelijke ouders te korten op de kinderbijslag, dat ook werd gesteund door de PvdA, kon niet op een meerderheid rekenen.
De meeste fracties willen dat de Centra voor Jeugd en Gezin er al een stuk eerder zijn dan in 2011. Een aantal steden heeft al een CJG. Andere gemeenten kunnen deze per 1 januari instellen. Wat Rouvoet betreft komen ze zo snel mogelijk.
Bron: Trouw, 5 juli 2007

Nederlands Jeugd instituut