Site-navigatie

Kinddossier gaat grote steden niet ver genoeg

E-zine NJi – 12 juli 2007 – De jeugdwethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag vinden dat de plannen voor het Elektronisch Kind Dossier (EKD) van minister Rouvoet van Jeugd en Gezin niet ver genoeg gaan. Ze vinden dat er meer informatie moet worden uitgewisseld dan alleen maar de gezondheidsgegevens van de risicokinderen. ‘In het dossier zouden ook bijvoorbeeld gegevens van het maatschappelijk werk, de psychiatrische rapportages en het onderwijs moeten staan’, aldus wethouder Geluk van Rotterdam.

Rouvoet verbaast zich erover dat de grote steden nu met hun opmerkingen komen, onlangs is dat nog eens vastgelegd in het bestuursakkoord dat het kabinet met de gemeenten heeft gesloten. De minister wijst erop dat het dossier ook informatie kan bevatten over mogelijke risico’s voor de ontwikkeling van het kind. Het kan dan gaan om informatie over de ouders, zoals werkloosheid of drugsverslaving. Het EKD kan niet worden gekoppeld met systemen van bijvoorbeeld politie omdat dit strijdig is met privacyregels.
Wel komt er bij instanties in alle gemeenten een computersysteem waarop een alarm afgaat als twee of meer instellingen signaleren dat een jongere op het verkeerde pad terechtkomt. Met deze Verwijsindex kunnen onder meer scholen, jeugdzorg en politie elkaar waarschuwen als een jongere in de problemen komt. In dertig gemeenten begint dit najaar een proef, in 2009 moet dit systeem in het hele land werken.
Bron: ANP

Nederlands Jeugd instituut