Site-navigatie

Minder agressie bij jonge gevangenen door voedingssupplementen

E-zine NJi – 25 juli 2007 – Jonge gedetineerden die voedingssuplementen slikken, veroorzaken minder agressieve incidenten. Dat blijkt uit recent onderzoek onder 221 jonge gedetineerden in 8 inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen en Radboud Universiteit Nijmegen.

Het onderzoek richtte zich op de relatie tussen voeding en agressie. Proefpersonen werden willekeurig verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg voedingssupplementen en de andere groep een placebo. De deelnemers wisten niet wat ze slikten. Er werden voormetingen gedaan naar agressief gedrag, de mate van welbevinden en psychiatrische symptomen. Uit de nameting bleek dat het aantal geregistreerde agressieve incidenten en overtredingen van regels bij de supplementengroep significant was gedaald ten opzichte van de placebogroep.
‘Effecten van voedingssupplementen op agressie, regelschendend gedrag en psychische klachten van jongvolwassen Nederlandse gedetineerden’ is op te vragen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, (070) 3702700.
Bron: http://www.psy.nl

Nederlands Jeugd instituut