Site-navigatie

Rouvoet in strijd tegen kindermishandeling

E-zine NJi – 9 juli 2007 – Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin pakt de komende jaren kindermishandeling aan. In 2008 trekt hij daar bijna 20 miljoen euro extra voor uit. Dit zegt hij in het Actieplan ‘Kinderen Veilig Thuis’ dat vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het Actieplan is opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van twee onderzoeken die eerder dit jaar verschenen waaruit bleek dat er meer kindermishandeling voorkomt dan altijd werd gedacht.

Vanaf 2008 moeten publiekscampagnes mensen meer bewust maken van de ernstige gevolgen van kindermishandeling. Rouvoet verwacht dat de campagnes leiden tot een toename van het aantal meldingen bij de AMK’s en de Raad voor de Kinderbescherming. Voor een goede afhandeling van deze extra meldingen bij de AMK’s trekt hij in 2008 9 miljoen euro extra uit. Omdat de Raad voor de Kinderbescherming dan ook meer kinderen in behandeling zal nemen, is daarvoor ook 6,3 miljoen extra beschikbaar. Dit jaar krijgen beide organisaties 5 miljoen euro extra.
Verder wil Rouvoet dat alle instellingen die in een bepaalde regio met kinderen werken kindermishandeling gecoördineerd aanpakken. Dit is in vier proefregio’s de afgelopen jaren al doeltreffend gebleken. Professionals en vrijwilligers hebben hier geleerd om signalen van kindermishandeling te herkennen en beter samen te werken. Bij (vermoedens van) kindermishandeling melden ze dit met behulp van een meldcode. Rouvoet wil dat deze succesvolle aanpak binnen heel Nederland wordt ingevoerd. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gaat de landelijke invoering tussen 2008 en 2011 ondersteunen. Hiervoor komt volgend jaar 4,5 miljoen euro beschikbaar. (Zie ook het bericht ‘Meer kindermishandeling dan gedacht’ van 5 april 2007).
Meer informatie : http://www.jeugdengezin.nl/images/djb-2779872b_tcm21-149602.pdf
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut