Site-navigatie

Actieplan tegen polarisatie en radicalisering

E-zine NJi – 28 augustus 2007 – Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft op 27 augustus een actieplan tegen polarisatie en radicalisering naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet stelt 28 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van zowel islamitische als rechtsextremistische radicalisering. In het actieplan staan maatregelen ter preventie en repressie. Het kabinet wil ervoor zorgen dat mensen weer betrokken worden bij de maatschappij via scholing, stages en werk.

Om problemen vroegtijdig te signaleren worden middelen ingezet die de vaardigheden van ouders, lokaal bestuur en professionals die veel met jongeren werken vergroten. Daarnaast komen er repressieve maatregelen tegen grensoverschrijdende activiteiten zoals haatzaaiende en radicale boodschappen in gebedshuizen, gevangenissen, scholen en jeugdcentra en internet.
Slotervaart heeft al sinds februari een actieplan tegen radicalisering. Het Amsterdamse stadsdeel krijgt 400.000 euro uit het beschikbare budget en gaat het geld inzetten voor trainingen voor jongeren, docenten en jongerenwerkers, voor ondersteuningsprogramma’s bij de opvoeding, interculturele dialoog en voor het opzetten van een signaleringssysteem voor radicalisering.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van VROM

Nederlands Jeugd instituut