Site-navigatie

Anoniem melden mag

E-zine NJi – 20 augustus 2007 – Personen die anoniem bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) een melding doen van hun zorgen over de situatie in een gezin handelen niet onrechtmatig, ook niet als die zorgen onterecht blijken te zijn. Die uitspraak deed de rechter in Leeuwarden nadat ouders een kort geding hadden aangespannen tegen anonieme melders.

In 2002 uitten de melders tegenover het AMK hun zorgen over de situatie in het gezin. Onderzoek wees uit dat er problemen waren in het gezin, maar er was geen sprake van kindermishandeling. Door een fout van het AMK werden de namen van de melders bekend gemaakt. De ouders voelden zich vals beschuldigd en eisten een schadevergoeding van de melders. Die eis is afgewezen. De rechter vindt de bescherming van kinderen zo belangrijk dat een melding meestal rechtmatig is, ook als die achteraf onjuist blijkt te zijn. Een melding is pas onrechtmatig als blijkt dat het een opzettelijk valse beschuldiging was.
Bron: Rechtbank Leeuwarden

Nederlands Jeugd instituut