Site-navigatie

Innovatieve woonprojecten voor dak- en thuisloze jongeren gezocht

E-zine NJi – 10 september 2007 – Het thema van de Zilveren Woonladder 2007 is ‘jongeren’. De Zilveren Woonladder is een prijsvraag voor het beste plan voor woonvormen die niet tot de reguliere woningmarkt behoren. Het doel van deze prijsvraag is dit jaar om problemen van dak- en thuisloze jongeren op de woningmarkt op te lossen.

De problemen van die jongeren, zoals dakloosheid, schulden, problemen met ouders, verslaving en criminaliteit, vragen om een gecombineerde aanpak door jeugdzorg, corporaties, gemeenten, opvangorganisaties en anderen. Goede voorbeelden van dergelijke samenwerkingsprojecten kunnen 10.000 euro winnen. Projecten kunnen ingediend worden tot 28 september. De Zilveren Woonladder is een initiatief van de ministeries voor WWI en VWS
Meer informatie : www.sev-realisatie.nl/woonladder
Bron: SEV Realisatie

Nederlands Jeugd instituut