Site-navigatie

Justitiële jeugdinrichtingen onveilig

E-zine NJi – 10 september 2007 – In zes van de veertien justitiële jeugdinrichtingen (jji) is sprake van een ernstig risico op een onveilig leef-, behandel-, en werkklimaat voor jongeren en personeel. De overige jji’s bieden een laag of matig risico. Tot deze conclusie komen de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Gezondheidszorg, de Inspectie Onderwijs en de Inspectie Sanctietoepassing in een gezamenlijk rapport.

De inspecties onderscheiden vier risicogebieden. Uit het onderzoek blijkt dat de problemen het grootst zijn op het gebied van opvoeding en behandeling, en deskundigheid van het personeel. Andere risicogebieden zijn preventie en beheersing van agressie en geweld, en bejegening. De inspecties hebben aanbevelingen geformuleerd voor de jji’s en de minister en staatssecretaris van Justitie. Staatssecretaris Nebahat Albayrak heeft naar aanleiding van het onderzoek toegezegd met extra maatregelen te komen.
Het volledige rapport is te downloaden van de site van de Inspectie Jeugdzorg. De brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer is te vinden op de site van het ministerie van Justitie.
Meer informatie : Veiligheid in justittiële jeugdinrichtingen : Aanbiedingsbrief Tweede Kamer

Nederlands Jeugd instituut