Site-navigatie

Kamer steunt huisverbod voor agressieve partner

E-zine NJi – 12 september 2007 – Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt een wetsvoorstel om agressieve partners tijdelijk uit huis te kunnen plaatsen. De fracties van CDA, PvdA, SP en VVD spreken hun steun uit voor het plan van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie).

De nieuwe wet regelt dat bij dreiging van huiselijk geweld de dader een huisverbod krijgt van ten minste tien dagen. In die periode mag de dader ook geen contact opnemen met het gezin dat achterblijft. De aanpak creëert een adempauze en voorkomt dat het slachtoffer van huiselijk geweld zelf de woning moet verlaten.
Het ministerie van Justitie is vorig jaar een proef begonnen met het tijdelijk huisverbod in de steden Amsterdam, Groningen en Venlo. Sindsdien zijn 56 huisverboden opgelegd, met daaraan gekoppelde hulpverlening. Volgens Hirsch Ballin werkten de betrokkenen over het algemeen goed mee met die hulpverlening.
Naar verwachting kunnen alle gemeenten begin 2008 gebruik maken van het huisverbod. Het CDA wil het middel ook zoveel mogelijk inzetten tegen kindermishandeling. ‘Dan hoeft niét het kind de deur uit en krijgt het minder het gevoel zelf schuldig te zijn aan de situatie’, aldus CDA-Kamerlid Marleen de Pater.
Bron: ANP

Nederlands Jeugd instituut