Site-navigatie

Ministers: gemeente coördineert zorg voor kinderen

E-zine NJi – 6 september 2007 – De ministers André Rouvoet voor Jeugd en Gezin en Ab Klink van VWS onderschrijven de conclusies en aanbevelingen uit het recente rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de zaak-Gessica. De keten van hulpverlening en zorg voor gezinnen met meerdere problemen moet worden versterkt.

Dit schrijft Rouvoet mede namens Klink in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin bevestigt hij wat hij eerder heeft aangegeven in het beleidsprogramma ‘Alle kansen voor alle kinderen’: dat ‘de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is voor het tot stand komen van de coördinatie van zorg aan multiprobleemgezinnen tussen de betrokken instanties op lokaal niveau’.
Meer informatie : www.jeugdengezin.nl/kamerstukken
Bron: Programmaministerie Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut