Site-navigatie

ZAT nu op bijna alle scholen

E-zine NJi-De leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs is de laatste jaren sterk verankerd.

Beschikte in 2003 nog zes van de tien scholen over een zorg- en adviesteam (ZAT), in 2006 waren dat er negen van de tien. Onderwijs, provincies en gemeenten vinden dat het ZAT goed functioneert, al zijn er nog wel een aantal verbeteringen mogelijk en noodzakelijk. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs, dat het Landelijk Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (LCOJ) van het Nederlands Jeugdinstituut op 25 september presenteerde aan minister Rouvoet en staatssecretaris Van Bijsterveldt.
Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1300 vestigingen voor voortgezet onderwijs, 480 Nederlandse gemeenten, Amsterdamse en Rotterdamse deelraden, 82 samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs en alle provincies en grootstedelijke regio’s. De belangrijkste resultaten van de LCOJ Monitor 2006 ‘Leerlingenzorg en zorg-en adviesteams in het voortgezet onderwijs’ zijn opgenomen in een factsheet. Deze is te downloaden van de site van het LCOJ.
Meer informatie : factsheet leerlingenzorg en ZAT’s in het voortgezet onderwijs
Bron: NJi

Nederlands Jeugd instituut