Site-navigatie

Rouvoet neemt handboek RAAK in ontvangst

E-zine NJi – 11 oktober 2007 – De Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) overhandigde op 10 oktober het handboek Raak aan minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin). In het handboek zijn de ervaringen en kennis van vier proefregio’s beschreven waar de Raak-aanpak is toegepast.

De aanpak bestaat uit een dekkend aanbod van opvoedingsondersteuning voor alle ouders, een signaleringssysteem voor kindermishandeling en een adequate aanpak van kindermishandeling. Rouvoet wil de zogenaamde RAAK-aanpak de komende drie jaar in heel Nederland invoeren en stelt daarvoor 13,5 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten, provincies en betrokken organisaties krijgen het handboek binnenkort toegestuurd.
Meer informatie : www.stopkindermishandeling.nl
Bron: Ministerie van Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut