Site-navigatie

Jongerenwerkers houden vak bij

E-zine NJi – 24 januari 2008 – Jongerenwerkers zijn zeer gemotiveerd om hun vak bij te houden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Hoe houden jongerenwerkers hun vak bij?’ dat het Nederlands Jeugdinstituut / NJi in de zomer van 2007 heeft uitgevoerd onder 170 jongerenwerkers. De meest populaire vorm van het vak bijhouden is overleg met collega’s binnen en buiten de eigen instelling.

Er is veel aanbod voor jongerenwerkers om hun vak bij te houden, zowel wat betreft informatievoorziening als ondersteuning. Of het aanbod aansluit bij de behoefte van jongerenwerkers en wat de kwaliteit ervan is, moet nader onderzocht worden. Vijftig procent van de ondervraagde jongerenwerkers vindt ‘de leefwereld van jongeren’ het belangrijkste onderwerp om bij te houden.
Bron: NJi

Nederlands Jeugd instituut