Site-navigatie

Oproep Subsidieaanvragen Richtlijnen Jeugdgezondheid

ZonMw roept op tot het indienen van subsidieaanvragen voor het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen jeugdgezondheid voor de onderwerpen overgewicht, plagiocephalie en huid. Voor deze ronde is in totaal 900.000 euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van de vooraanmeldingen is dinsdag 26 februari om middernacht.

Met het nieuwe programma Richtlijnen Jeugdgezondheid geeft ZonMw de komende jaren systematisch invulling aan de ontwikkeling en herziening van richtlijnen voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Onder het motto ‘werken volgens de professionele standaard’ levert ZonMw in nauwe samenwerking met de Richtlijnadviescommissie (RAC) en het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid een bijdrage aan de uniformering en professionalisering van de Jeugdgezondheidszorg.

Het programma richt zich uitsluitend op de ontwikkeling en herziening van multidisciplinaire richtlijnen. Ook proefimplementaties kunnen binnen het programma worden gefinancierd.

Daarnaast financiert het programma de verspreiding van ontwikkelde richtlijnen. Deze verspreiding valt onder regie van het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid, net als de borging en evaluatie van de richtlijnen. ZonMw draagt er zorg voor dat tijdens het ontwikkelproces zo veel mogelijk aan de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van richtlijnen wordt voldaan.

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw, het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum van het Nederlands Jeugdinstituut / NJi werken samen binnen het Kennisprogramma Jeugd van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin, met als doel professionals in de jeugdsector te voorzien van kennis over richtlijnen, instrumenten en interventies.

Meer informatie?

Kijk voor de call op www.zonmw.nl/subsidiewijzer. Voor informatie over het programma zie www.zonmw.nl/zorgvoorjeugd of neem contact op met Saskia van den Toorn, 070-3495235, toorn@zonmw.nl

Nederlands Jeugd instituut