Site-navigatie

Burgemeester krijgt meer macht in strijd tegen overlast

E-zine NJi – 10 maart 2008 – Burgemeesters krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, zodat zij zware gevallen van overlast zelf kunnen aanpakken. Dat staat in het ‘Actieplan overlast en verloedering’, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Burgemeesters krijgen bijvoorbeeld de bevoegdheid om instellingen te dwingen mee te werken aan een oplossing en om gezinnen die ernstige overlast veroorzaken uit hun huis te zetten.

Andere onderdelen van het actieplan zijn een snellere aanpak van ernstige overlastgevers door middel van een gebiedsverbod en het invoeren van campussen voor overlastgevende jongeren die geen uitzicht hebben op werk of scholing.
Het kabinet wil de criminaliteit en overlast de komende jaren fors terugdringen. De nadruk van het actieplan ligt op overlast door jongeren, uitgaansoverlast, en overlast en verloedering in de woon- en leefomgeving.
Meer informatie: Actieplan overlast en verloedering
Bron: Regering.nl

Nederlands Jeugd instituut