Site-navigatie

Identiteit van invloed op ontwikkeling van schizofrenie

E-zine NJi – 12 maart 2008 – De wijze waarop allochtonen hun eigen identiteit bestempelen en de waarde die zij daaraan toekennen, is bij hen van invloed op de ontwikkeling van schizofrenie. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Wim Veling, dat hij op 12 maart verdedigde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Allochtonen die zichzelf niet als Turks, Marokkaans of Surinaams zien, of negatieve gevoelens hebben over hun etnische afkomst, hebben tot vijf keer zo veel kans op schizofrenie als allochtonen die zich positief identificeren met hun etnische groep. In zijn onderzoek vroeg Veling ook naar de mate waarin mensen zich Nederlands voelen. Allochtonen die blijk gaven van een geheel Nederlandse identiteit liepen het grootste risico op ontwikkeling van schizofrenie.
Voor zijn onderzoek vergeleek Veling honderd allochtone patiënten van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst die recentelijk schizofrenie hadden met hun broers of zussen zonder schizofrenie, en met allochtonen die geen familie waren van de patiënten.
Bron: Erasmus MC

Nederlands Jeugd instituut