Site-navigatie

Eerste Kamer akkoord met reparatiewet gesloten jeugdzorg

E-zine NJi – 21 april 2008 – De Eerste Kamer heeft op 15 april ingestemd met de reparatiewet gesloten jeugdzorg. Hierin is vastgelegd dat op inhoudelijke gronden wordt beoordeeld welke jongeren in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst en welke in een justitiële jeugdinrichting (jji). Plaatsing is hiermee niet meer afhankelijk van instemming van de jongere of zijn ouders. Dit duurt tot er in 2010 voldoende plaatsen zijn voor gesloten jeugdzorg.

Tot nu toe moesten jeugdigen en hun ouders instemmen met plaatsing in een jji als er in de gesloten jeugdzorg nog geen plaats was. Als zij dat niet deden, kon dat betekenen dat de jeugdige op een wachtlijst werd gezet en dus geen hulp kreeg.
De Eerste Kamer wilde haar instemming met de reparatiewet niet onthouden vanwege de haast die de regering ermee heeft, maar wil wel een nadere uitleg per brief. Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin heeft die toegezegd.
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut