Site-navigatie

Kwadrant Emaus uitgebreid met observatieplekken

E-zine NJi – 23 april 2008 – De orthopedagogische instelling Kwadrant Emaus in Ermelo is uitgebreid met 24 observatieplekken. Die plekken zijn bedoeld voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen, van wie de oorzaak van het probleemgedrag, de mogelijkheden en beperkingen nog niet helder zijn.

Een ‘kernteam observatie’ bespreekt wekelijks hoe het met de jongeren gaat. In dit kernteam zitten vertegenwoordigers uit de observatieteams, een orthopedagoog, een maatschappelijk werker, een diagnosticus en een psychiater. Als het voor een bepaalde jongere nodig is, kunnen ook de ambulante begeleider, de therapeut of een andere expert deelnemen aan het overleg. Kwadrant Emaus ondersteunt ook de ouders in het contact met hun zoon of dochter. Dat gebeurt niet alleen op de locatie, maar ook thuis.
Er komt een versnelde intakeprocedure voor de observatie. Uit het hele land kunnen jongeren naar de observatie worden verwezen.
Meer informatie: Kwadrant.org
Bron: Kwadrant
Rouvoet en gemeenten

Nederlands Jeugd instituut