Site-navigatie

Rouvoet en gemeenten pakken kindermishandeling aan

E-zine NJi – 23 april 2008 – Om kindermishandeling beter te bestrijden tekenden minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin en 35 gemeenten op 21 april een actieverklaring waarin zij afspreken kindermishandeling samen aan te pakken. De gemeenten gaan werken aan betere regionale samenwerking en informatie-uitwisseling, invoering van een gezamenlijke meldcode, en meer scholing van beroepskrachten die met kinderen en ouders werken. Daarvoor trekt de minister bijna negen miljoen euro uit.

Een van de belangrijkste punten in de nieuwe aanpak is de landelijke invoering van een beproefde regionale methode die ontwikkeld is door de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK). In deze methode pakken alle instellingen in een regio die met kinderen werken, kindermishandeling gecoördineerd aan. Het Nederlands Jeugdinstituut gaat de gemeenten en provincies ondersteunen bij de invoering van de RAAK-methode.
Meer informatie: NJi – landelijke invoering aanpak kindermishandeling
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut