Site-navigatie

Nieuwsbrief over tijdelijk huisverbod

E-zine NJi – 22 mei 2008 – Het Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod heeft een eerste nieuwsbrief verspreid over de ontwikkelingen rond het invoeren van de Wet tijdelijk huisverbod. Deze wet geeft burgemeesters de bevoegdheid om personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat, tijdelijk een huisverbod op te leggen.

De plegers van geweld mogen dan gedurende tien dagen hun woning niet in en mogen in die tijd ook geen contact opnemen met de achterblijvers.
Het wetsvoorstel voor een tijdelijk huisverbod wordt waarschijnlijk nog voor het zomerreces door de Eerste Kamer behandeld. Het implementatieteam werkt alvast aan de voorbereiding van de landelijke invoering, met activiteiten als voorlichting, opleiding, training en het ontwikkelen van een ‘toolkit’. Vanaf 1 juli zal de website Huisverbod.nl beschikbaar zijn met informatie over de uitvoering van de wet.
Meer informatie: Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod

Nederlands Jeugd instituut