Site-navigatie

AMK meer dan vijftigduizend keer gebeld

E-zine NJi – 17 juni 2008 – Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is vorig jaar ruim vijftigduizend maal benaderd met een vermoeden van kindermishandeling. Dat blijkt uit de registratiegegevens van het AMK die op 16 juni verschenen.

Tweederde van de eerste contacten betrof een advies of een consult, waarbij het AMK meedenkt met de beller. De verantwoordelijkheid voor het ondernemen van stappen blijft dan bij de adviesvrager. Eenderde van de contacten betrof een melding, waarbij het AMK de verantwoordelijkheid overneemt en gaat onderzoeken of er inderdaad sprake is van mishandeling. Van alle meldingen kwam 70 procent van beroepskrachten en 30 procent uit de privéomgeving van het gezin.
Sinds 2004 is het totale aantal eerste contacten met 48 procent toegenomen. De stijging is vooral toe te schrijven aan een toename van het aantal beroepskrachten dat het AMK heeft benaderd, maar ook particulieren zoeken vaker contact.
Meer informatie: Verslag ‘Adviezen en meldingen over kindermishandeling in 2007’
Bron: MOgroep

Nederlands Jeugd instituut