Site-navigatie

AWBZ wordt gesnoeid

E-zine NJi – 17 juni 2008 – Huiswerkbegeleiding, begeleiding naar een sportclub en steun aan jongeren met een lichte verstandelijke handicap verdwijnen grotendeels uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat heeft het kabinet op 13 juni besloten, in een poging de stijgende uitgaven van de AWBZ een halt toe te roepen. Er wordt geen AWBZ-bijdrage meer gegeven voor deelname aan de samenleving. Alleen mensen wier zelfredzaamheid in het geding komt krijgen voortaan nog geld.

Het kabinet doet nog onderzoek naar de effecten van het aanscherpen van de AWBZ-aanspraken op begeleiding in relatie tot andere voorzieningen zoals onderwijs en jeugdzorg. De resultaten daarvan worden meegenomen in de begroting van 2009.
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederlands Jeugd instituut