Site-navigatie

Dertig meldingen bij Meldpunt regeldruk

Nieuwsbrief Jeugd – 2 juli 2008 – Bij het Meldpunt regeldruk van het ministerie voor Jeugd en Gezin zijn in de eerste maand van zijn bestaan dertig meldingen binnengekomen. Dat staat in het weblog waarin het meldpunt verslag doet van de binnengekomen meldingen.

Het ministerie wil de werkdruk van beroepskrachten in de jeugdsector verlagen door het aantal overbodige regels en administratieve handelingen te verminderen. Die zogenaamde regeldruk moet in 2011 met 25 procent zijn gedaald. De meldingen kwamen van gedragswetenschappers, gezinsvoogden, zorgcoördinatoren en jeugdverpleegkundigen. Ze gaan onder meer over registratieverplichtingen, indicatiebesluiten en tijdschrijven. Het projectteam van het meldpunt beoordeelt alle meldingen en suggesties op wenselijkheid en haalbaarheid en zal daar in een volgend weblog over berichten. Het weblog verschijnt in de laatste week van elke maand.
Meer informatie: Meldformuler regeldruk; Weblog Meldpunt regeldruk
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut