Site-navigatie

Drie justitiële interventies voorlopig erkend

Nieuwsbrief Jeugd – 9 juli 2008 – Drie justitiële interventies voor jongeren zijn in juni voorlopig erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Het gaat om ‘Leren van Delict’, ‘Werken aan je Toekomst’ en ‘In Control!’. ‘Leren van Delict’ is een cognitief-gedragsmatige interventie voor jongeren die wegens een gewelddadig delict in een justitiële jeugdinrichting zijn geplaatst.

Na een veroordeling kan de rechter beroerde werkcondities wel laten meewegen in de zwaarte van de straf. Dat blijkt uit onderzoek van student Zarinka Berkouwer van de Universiteit Utrecht naar de juridische positie van de gezinsvoogd, dat is uitgevoerd naar aanleiding van de zaak Savanna. In die zaak werd de gezinsvoogd uiteindelijk vrijgesproken.
Juridisch heeft een gezinsvoogd de wettelijke plicht om kinderen te beschermen tegen letsel en de dood. Daarnaast bestaat er een wettelijke plicht om kinderen, indien mogelijk, bij hun ouders te laten wonen. Dat brengt met zich mee dat een gezinsvoogd risico’s moet nemen.
Meer informatie: Samenvatting rapport ‘Mea Culpa?’
Bron: Universiteit Utrecht

Nederlands Jeugd instituut