Site-navigatie

Justitiële jeugdinrichting gaat personeel hoger opleiden

Nieuwsbrief Jeugd – 4 juli 2008 – Justitiële jeugdinrichting De Sprengen gaat samenwerken met de Christelijke Hogeschool Windesheim uit Zwolle om medewerkers van de jeugdinrichting bij te scholen van mbo- naar hbo-niveau. De Sprengen heeft 150 medewerkers, van wie een groot deel een mbo-opleiding heeft. Het begeleiden van jongeren in de justitiële jeugdzorg werd de afgelopen jaren complexer. Er is steeds meer kennis beschikbaar. Regels en procedures zijn bovendien aangescherpt en voor observatie en verslaglegging gelden hoge eisen. Goed opgeleid personeel is daarom van groot belang.

Windesheim verzorgt een verkort opleidingstraject Sociaal Pedagogische Hulpverlening voor de praktijk van de justitiële jeugdzorg. De Sprengen betaalt de opleiding en medewerkers studeren binnen werktijd. Uiteindelijk is het de bedoeling om de opleiding ook voor medewerkers van andere justitiële jeugdinrichtingen open te stellen. De Sprengen is de eerste justitiële instelling die op deze manier gaat samenwerken met een hogeschool.
Bron: Weblogzwolle.nl; NJi-nieuwsredactie

Nederlands Jeugd instituut