Site-navigatie

Nog veel onduidelijk over veiligheidshuis bij gemeenten

Nieuwsbrief Jeugdzorg – 1 augustus 2008 – Het is bij gemeenten nog onduidelijk hoe het landelijk dekkend systeem van veiligheidshuizen, dat in 2009 gerealiseerd moet zijn, vorm krijgt. Ook weten zij niet hoe de financiering straks gaat lopen. Dat blijkt uit een quick scan die de VNG door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT liet uitvoeren.

In een veiligheidshuis werken gemeente, politie, OM, reclassering en bureau jeugdzorg samen. Regelmatig treffen zij elkaar om samen een persoonsgebonden aanpak voor een jonge delinquent te ontwikkelen. De verschillende hulpverleners werken op die manier minder langs elkaar heen.
Gemeenten dringen er bij de landelijke overheid op aan dat er meer duidelijkheid komt over de rol van het veiligheidshuis en de te behalen resultaten. Ook vragen gemeenten om rechtstreekse structurele financiering omdat zij formeel de regie krijgen over de veiligheidshuizen.
Meer informatie : Pdf Quick scan veiligheidshuizen
Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut