Site-navigatie

CJG veroorzaakt meer bureaucratie’

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 5 september 2008 – De plannen van minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin om in alle gemeenten Centra voor Jeugd en Gezin in te richten, zorgen voor een nieuwe coördinatielaag en creëren zo meer bureaucratie. Dat staat in het adviesrapport ‘De verkokering voorbij’ van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Volgens Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde en lid van de RMO, is het opmerkelijk dat de argumentatie voor de oprichting van de CJG’s bijna woordelijk gelijk is aan die van de bureaus jeugdzorg die tien jaar geleden werden opgericht. ‘En die bureaus staan nu zo ongeveer synoniem aan alles wat er mis is in de jeugdzorg’, aldus Frissen.
De RMO adviseert het kabinet om de burger te laten meedenken en de beroepskracht meer handelingsruimte te geven. Voor het ontwerp van de CJG’s moet daarom geluisterd worden naar ouders en beroepskrachten in de jeugdzorg, zegt Frissen.
Meer informatie : Pdf Adviesrapport ‘De ontkokering voorbij’
Bron: De Volkskrant, 5 september 2008

Nederlands Jeugd instituut