Site-navigatie

Meer geld voor aanpak Antilliaanse jongeren

Nieuwsbrief jeugd NJi – 2 september 2008 – Minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie verdubbelt het budget voor de aanpak van Antilliaanse probleemjongeren naar jaarlijks negen miljoen euro. Zij gaat daarmee in op een advies van de Taskforce Antilliaanse Nederlanders.

In dat advies staat dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, Tilburg en Dordrecht duurzame en meerjarige programma’s moeten opzetten om de problemen van Antilliaanse jongeren aan te pakken. De afgelopen jaren kregen 21 gemeenten extra geld van het rijk om voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en criminaliteit bij Antilliaanse jongeren tegen te gaan. Dat gebeurde veelal in kortlopende projecten die weinig effect hebben gehad. Van het extra geld gaat 80 procent naar de zes gemeenten die aan de slag gaan met de meerjarenprogramma’s.
Meer informatie : Pdf Rapport ‘Antilliaanse probleemgroepen in Nederland’
Bron: Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie; ANP

Nederlands Jeugd instituut