Site-navigatie

Werken met meldcode kindermishandeling straks verplicht

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 4 september 2008 – Hulpverleners die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling worden wettelijk verplicht om te gaan werken met een meldcode. Dat staat in een brief die het kabinet op 3 september aan de Tweede Kamer stuurde.

Momenteel heeft slechts 45 procent van de hulpverleners een meldcode. Degenen die over een meldcode beschikken gaan gemiddeld vaker over tot handelen bij een vermoeden van kindermishandeling.
De komende tijd gaat het ministerie van VWS beroepskrachten en brancheorganisaties wel al aansporen om snel meldcodes in te voeren en toe te passen.
Een meldplicht komt er niet, zo schrijft het kabinet. Uit onderzoek is gebleken dat het verplicht melden niet leidt tot het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Meer informatie : Kamerstukken meldcode
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut