Site-navigatie

‘Eerste hulp bij huisverbod’ wint Methodiekprijs

E-zine NJi – 18 november 2008 – De methodiek ‘Eerste hulp bij een huisverbod’ van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in Groningen is de winnaar van de MOVISIE Methodiekprijs 2008.

De methodiek ondersteunt beroepskrachten bij het uitvoeren van de Wet tijdelijk huisverbod, die in januari 2009 van kracht wordt. Alle gezinsleden krijgen intensieve begeleiding in de tien dagen die volgen op het opleggen van een huisverbod. Het gaat daarbij om crisisinterventie: eerste opvang en begeleiding van pleger, slachtoffer en andere gezinsleden. Kenmerkend voor de aanpak is dat elk gezinslid een eigen hulpverlener krijgt en dat aandacht is voor vervolghulpverlening na het huisverbod.
Meer informatie : Pdf Eindrapportage ‘Eerste hulp bij een huisverbod’
Bron: MOVISIE

Nederlands Jeugd instituut