Site-navigatie

Huis- en jeugdartsen gaan beter samenwerken

E-zine NJi – 26 november 2008 – De huis- en de jeugdartsen gaan vaker en beter samenwerken, om problemen bij kinderen sneller te signaleren en beter aan te pakken. Dat hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de vereniging Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland afgesproken.

Voor die samenwerking heeft TNO de ‘Handreiking samenwerking huisarts-jeugdgezondheidszorg’ ontwikkeld. De handreiking is nodig omdat er met de komst van de Centra voor Jeugd en Gezin een nieuwe visie op samenwerking tussen huisartsen en jeugdgezondheidszorg is, waarvan niet duidelijk is hoe die vorm kan krijgen. De handreiking geeft antwoord op de vraag wie wat doet in de zorg voor de jeugd en waar de verantwoordelijkheden voor die zorg liggen.
Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging

Nederlands Jeugd instituut