Site-navigatie

‘Kwaliteitskader gesloten jeugdzorg nog onvolledig’

E-zine NJi – 18 november 2008 – Het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg, dat is opgesteld door de Inspectie jeugdzorg, geeft onvoldoende aan hoe de zorg voor jongeren eruit moet zien. Dat stelt de Nederlandse afdeling van Defence for Children, een organisatie die wereldwijd opkomt voor de rechten van het kind.

In het kwaliteitskader staat wat er nodig is voor een goede behandeling, hoe de samenwerking met andere partijen in de jeugdzorg georganiseerd moet worden en wat voor soort personeel er nodig is voor de gesloten jeugdzorg. Volgens Defence for Children maakt het kwaliteitskader niet duidelijk welke pedagogische uitgangspunten instellingen moeten toepassen, wat er in de huisregels moet staan en hoe er wordt omgegaan met maatregelen en straffen, zoals isoleercelplaatsing. De kinderrechtenorganisatie vindt dat het ministerie voor Jeugd en Gezin met veel duidelijkere richtlijnen moeten komen, waarin staat wat hulpverleners wel en niet kunnen doen.
Bron: Defence for Children

Nederlands Jeugd instituut